CV FOR KJETIL LANGSETH

Navn: Kjetil Langseth
Stilling: Bedriftsrådgiver

ARBEIDSOMRÅDER
Undertegnede har lang erfaring fra både privat og offentlig sektor, bla
annet som styreleder og prosjektleder/bedriftsrådgiver. Har flere års erfaring innen området forpleiningsdrift i offentlig sektor.

BRANSJER/FUNKSJONSOMRÅDER
Handels- og servicebedrifter – restaurant, kantine, kafe, varehandel, samt en del produksjon.
Offentlig virksomhet : forsvar, sykehus, utdanning, fagopplæring/skole/næringsliv
Hospiteringsprosjekter innen skole/næringsliv
Kompetansereformen, godkjenningssentralene, SMB-kompetanse, akademiske lærlinger
Næringsmiddelproduksjon, småskala matproduksjon - landbruksnæringen

UTDANNING
1993 Siviløkonom, Siviløkonomutdanninga i Bodø, spesialisering innen nyskaping.
1989 To-årig studie i økonomi og administrasjon, Finnmark Distriktshøgskole, Alta
1983 To-årig studie for kostholdsøkonomer, Stabekk Høgskole
1975 Grunnkurs kokk og servitør

PRAKSIS
2002- Bedriftsrådgiver i eget firma – Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning
1997- 2002 Bedriftsrådgiver(97-01)/direktør(01-02) i Finnmark Bedriftsrådgiving as
1993 - 97 Daglig leder av OPUS-Kirkenes, kursavdelingen ved Hesseng og Kirkenes videregående skole
1990 - 91 Økonomikonsulent i administrasjon, samt ansvar for kantinedrift ved Studentskipnaden i Finnmark
1989 - 90 Inspektør/konsulent ved Statens kantiner/avd. Forsvarets kantiner
1985 - 87 Kjøkkensjef/proviantforvalter, Alta bataljon
1986 - 87 Lærer ved avslutningskurs for kokker og servitører, Alta videregående skole/AMO-sentret
1977 - 85 Kokk/diettleder/ass.kjøkkensjef, Sentralsykehuset i Akershus
1977 Avtjent verneplikt som overkokk ved GSV, avd Korpfjell
1976 Kokk ved Rica hotell, Hammerfest