KONTAKTINFORMASJON

FIRMA Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning as
ORG.NR: NO 912 047 180
BESØKADR: Kontorfellesskapet,
Passvikveien 2
9900 Kirkenes
POSTADR: Grenseheim, Elvenes
9900 Kirkenes
TELEFON: +47 91 86 72 86
E-POST: kjetil@langsethbedrift.com

BENYTT GJERNE DETTE KONTAKTSKJEMAET:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefonnr:
Telefax:
E-post:
Fores-pørsel: