VÅRE KRAV:


For å lykkes i vår jobb og å oppnå de resultater vi er ute etter, som skal være maksimalt av det vi kan tilby våre kunder, må vi stille krav i prosessen. Ikke bare til oss selv, men også til den vi søker å rettlede på best mulig måte, så;

VI KREVER:
· din oppmerksomhet og ditt engasjement
· din handlekraft og besluttsomhet
· at du gjør det du lover å gjøre

Med dette som utgangspunkt, burde grunnlaget være lagt for et vellykket resultat.