VÅRE TJENESTER:
De tjenestene vi utfører, av Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning alene, eller i samarbeid med partnere som innehar bedre og utfyllende kompetanse, skal i sum gi et godt tilbud til oppdragsgiver.


Våre lovnader:
Uten å ta i for hardt, går vi god for de påstander vi har kommet med tidligere.
I dette ligger det bl.a. at

VI LOVER:
· resultater
· velfunderte økonomiske og tekniske løsninger, intet hastverksarbeid.
· å være gode samtalepartnere
· konfidensialitet
· ærlighet og åpenhet

Hva innebærer dette for deg?

Full diskresjon, åpenhet og ærlighet er viktige begrep innen vårt virkeområde. Dette lover Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning å gjøre vårt ytterste for å innfri. Skulle dine behov for tjenester ikke være innen et område vi har fullgod kompetanse på, lover vi å henvise deg videre til andre som kan det bedre enn oss. Kvalitetssikring med andre ord.