Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning AS er et bedriftsrådgivningsfirma lokalisert i Kirkenes.

Firmaet ble opprettet i 2002.

Selskapets forretningsidé er bl.a.

”å bidra til en positiv utvikling i privat (lokalt) næringsliv og offentlig sektor, - gjennom utvikling av bedre ledelse”.

Dette gjøres på et ”folkelig” vis, samtidig seriøst og åpent og i en samhandling hvor begge parter må bidra med sitt. Vi stiller strenge krav, både til oss selv og oppdragsgiver, men ser at det er nødvendig for å oppnå de mål vi setter oss.

Se nærmere om dette under ”Våre tjenester”!